RIVM-banner

Helder in beeld gebracht

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is een kennis- en onderzoeksinstituut, gericht op de bevordering van de volksgezondheid en een gezond en veilig leefmilieu. Today helpt het RIVM met heldere infographics, animaties en visualisaties op het gebied van gezondheid, geneesmiddelen, milieu, voeding en veiligheid.

De opdrachtgever

Het RIVM werkt aan een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Het instituut is medeverantwoordelijk voor onafhankelijke en betrouwbare informatieverstrekking aan professionals en burgers. 

De vraag

Schep helderheid in verschillende onderwerpen zoals: gezondheid, geneesmiddelen, milieu, voeding en veiligheid. Zorg voor heldere en visuele informatieverstrekking aan professionals en burgers, door wetenschappelijke kennis en kunde optimaal te benutten en toegankelijk te maken.

Ons antwoord

Voor tal van onderwerpen waar het RIVM onderzoek naar doet, ontwikkelde Today infographics, animaties, websites, webmodules, online tools en complete presentaties in een heldere stijl. Denk hierbij aan: Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker, Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018, Week van de Teek, Factsheets Gezonde Wijken of het Nationale hepatitisplan. Altijd volgens de hoogste standaard voor webtoegankelijkheid (triple-A) uitgeleverd. 

Een gezond vooruitzicht

In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid. De VTV geeft inzicht in de belangrijkste toekomstige maatschappelijke opgaven op het gebied van gezondheidszorg in Nederland. Today hielp het RIVM met de ontwikkeling van het webdesign, alle visualisaties voor de VTV 2018 en bracht de kernboodschap in beeld in een duidelijke animatie.

Nationale bevolkingsonderzoek

Baarmoederhalskanker kan voorkomen worden door er vroeg bij te zijn. Voor het RIVM ontwikkelden we een serie communicatiemiddelen, een online tool (in 5 talen) en visualisaties om vrouwen op te roepen mee te doen aan het bevolkingsonderzoek. Toegankelijke informatie over de inhoud van het onderzoek, zodat vrouwen zelf bewust kunnen kiezen om wel of niet mee te doen.

Overige infographics & visualisatie

Een hele serie uiteenlopende infographics en visualisaties over gezondheid, geneesmiddelen, milieu, voeding en veiligheid. Over complexe onderzoeken en beleidsonderwerpen.

De rol van Today

Onze rol als communicatiebureau is inhoudelijk de klant adviseren en ontzorgen op complexe beleid vraagstukken, die een brede of juist specialistische doelgroep moet bereiken. Om die reden is het RIVM voor ons een bijzondere klant met uiteenlopende vraagstukken. We hopen dat mede door onze communicatie oplossingen burgers en professionals beter geïnformeerd worden op gezondheidsvraagstukken.

Related Projects
NL / EN