Banner-DEF

Water. Geniet er van.

In de zomer recreëren veel mensen in en op het water, een goed moment om ze daarvan bewust te maken en aan te zetten om mee te helpen aan schone oevers en oppervlaktewater. De nieuwe zomer campagne maakt mensen bewust van het feit dat schoon oppervlaktewater niet vanzelfsprekend is. Hier heeft het Hoogheemraadschap een belangrijke rol in, maar ook burgers en organisaties kunnen een steentje bijdragen aan het schoonhouden van oppervlaktewater.

De opdrachtgever

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, kortweg HHNK is als overheidsinstantie verantwoordelijk voor het waterbeheer in het Noorderkwartier van de Nederlandse provincie Noord-Holland, het gebied boven het Noordzeekanaal inclusief het eiland Texel. Het is verantwoordelijk voor de waterkeringen voor zuivering van het afvalwater en voor schoon oppervlaktewater.

De vraag

Voor de zomer van 2017 moest een campagne ontwikkeld worden rondom het thema ‘schoon en gezond water’. In de zomer recreëren veel mensen in en op het water, een goed moment om ze daarvan bewust te maken en aan te zetten om mee te helpen aan schone oevers en oppervlaktewater.

Ons antwoord

De campagne Schoon & Gezond Water moet de boodschap vergroten dat schoon oppervlaktewater niet vanzelfsprekend is. Hierin speelt het HHNK een belangrijke rol. Maar ook inwoners, verenigingen en organisaties kunnen hier een steentje aan bijdragen. In het creatieve concept wordt de koppeling gelegd tussen schoon water, de werkzaamheden van het HHNK en wat burgers en organisaties hierin zelf bij kunnen dragen.

Icoon

Pure herkenbare vorm

Om diverse evenementen en de online inzet van de campagne met elkaar te verbinden zocht Today naar een iconisch element. Dat werd gevonden in de meest pure herkenbare vorm van water: een symbolische druppel. Dit sterke grafische beeld element werd gecombineerd met de tagline ‘water geniet ervan”. Hierdoor ontstond een grafische taal die gemakkelijk door te voeren is op allerlei uitingsvormen.

Banner

Campagne posters

In de uitwerking van het concept werd allereerst gefocust op de ontwikkeling van fotografisch beeld, aangezien dit voor herkenbaarheid en beleving binnen de campagne zorgt. De fotografieshoots waren een behoorlijke uitdaging waarbij de fotograaf letterlijk te water ging (wetsuit aan en waterdichte camera).

Middels de diverse key-visuals werden een aantal water activiteiten in beeld gebracht, waardoor de campagne gekoppeld kon worden aan een zeer breed palet van activiteiten en momenten. Ook werden er vanuit de campagne diverse offline activaties geïnitieerd. Zo besloten diverse watersport en kano verenigingen als partner mee te doen en de grachten, sloten en waterwegen van hun stad of gebied schoon te maken door vanaf het water zwerfafval te verzamelen.

Fotoshoot

Heb jij ideeën als water?

Ook zonder fotografie werd het icoon voor de campagne krachtig ingezet. Met korte filmpjes en grafische uitingen waren online tips, verhalen en informatie terug te vinden over de campagne. Daarnaast werd een prijsvraag ‘Heb jij ideeën als water?’ ingezet om inwoners op te roepen hun beste ideeën en foto’s van water beleving te delen. Video en foto materiaal wat tijdens diverse acties en evenementen werd vastgelegd werd gedeeld via de eigen social media kanalen van het HHNK.

Idee_water_01-DEF

Idee_water_02--DEF

Idee_water_03-def

Kano-2
Kano-1
Banner

Resultaat

De zomercampagne ‘water geniet ervan’ heeft een positieve bijdrage geleverd aan de algemene communicatiedoelstellingen vanuit het HHNK. De PR leverde veel bestuurlijke betrokkenheid bij alle evenementen op, d.m.v. het geven van woordje vooraf, startschot, prijsuitreiking, lezingen, onthulling infobord, interviews. Ook werkten 14 organisaties actief mee aan de campagne. Een mooi voorbeeld hiervan is ook het Nationale kanopoloteam dat schoon water clinics voor jongeren gaf. Via Facebook en instagram werden veel berichten gepubliceerd, dit leverde een bereik op van 253.000 inwoners met 4.559 likes, kliks, reacties en deelacties op de berichten.

Gezellig
Related Projects
NL / EN