VTV2018 – Een gezond vooruitzicht!

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) publiceert iedere 4 jaar de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV). De VTV geeft inzicht in de belangrijkste toekomstige maatschappelijke opgaven op het gebied van gezondheidszorg in Nederland. Donderdag 21 juni wordt de VTV2018 gepresenteerd in TivoliVredenburg in Utrecht. 

Een diepgaand onderzoek- en toekomst verkenning hoe de volksgezondheid er nu voor staat én welke uitdaging we gezamenlijk hebben in 2040 op het gebied van ziekte en gezondheid, gezondheidsdeterminanten, preventie en gezondheidszorg. Een strategische verkenning van volksgezondheid in de toekomst, waarvan de inzichten de basis vormen voor lokaal en landelijk beleid.

Wat zijn belangrijke maatschappelijke opgaven voor de toekomst voor onze volksgezondheid en zorg? Hoe kunnen we hiermee omgaan, en wat is hier voor nodig? De VTV2018 beantwoordt deze vragen. De vierjaarlijkse VTV bestaat uit diverse onderdelen welke al eerder dit jaar zijn gepubliceerd. De integratieve eindrapportage verschijnt op 21 juni en wordt voor groot publiek gepresenteerd tijdens het congres.

Today is de vaste communicatie/design partner voor het RIVM. Naast communicatie-advies hebben we voor de VTV2018 diverse communicatiemiddelen ontwikkeld, waaronder de VTV website, diverse data-visualisaties, infographics, illustraties en een doeltreffende animatie. Hierin wordt de kernboodschap uitgelicht op een luchtige en toegankelijke manier, geschikt voor een brede doelgroep.

Onze rol als communicatiebureau is inhoudelijk de klant adviseren en ontzorgen op complexe beleid vraagstukken, die een brede of juist specialistische doelgroep moet bereiken. Om die reden is het RIVM voor ons een bijzondere klant met uiteenlopende vraagstukken op het gebied van gezondheid, geneesmiddelen, milieu, voeding en veiligheid. We hopen dat mede door onze communicatie oplossingen burgers en professionals beter geïnformeerd worden op gezondheidsvraagstukken.

Een selectie van onze andere projecten voor het RIVM: Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker 2019,  Bevolkingsonderzoek Darmkanker 2019, Week van de Teek, Gezonde Wijk aanpak en Vernieuwde hepatitis onderzoek. Bekijk hier beeldmateriaal en achtergrondinformatie over deze projecten.

Recommended Posts
NL / EN
Speelklok_image2Knops_packaging