Today wint aanbesteding HHNK

Today wint aanbesteding HHNK

De aanbesteding die door het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier, kortweg HHNK, werd uitgeschreven is gewonnen door een drietal bureaus, waaronder Today. De komende jaren gaan we het hoogheemraadschap ondersteunen in haar communicatie.

Het HHNK is als overheidsinstantie verantwoordelijk voor het gebied boven het Noordzeekanaal plus Texel. Dit omvat een flink oppervlakte van 196.400 hectare met zo’n 1,2 miljoen inwoners. De rol van het HHNK is water beheren, water keren, zorgen voor een goede waterkwaliteit en het beheer van circa 1.470 kilometer aan wegen.

Het HHNK staat voor een steeds grotere uitdaging wetende dat grote delen van Noord-Holland enkele meters lager dan het omringende water liggen. Ondertussen ondervindt men ook hier de invloed van klimaatverandering. Droog land en schoon water is dan ook de doelstelling waaraan elke dag honderden medewerkers werken.

Wij zijn erg blij met de keuze van het HHNK voor Today en zijn erg enthousiast over de toekomstige samenwerking in de uitdagingen waar het HHNK voor staat!

Meer weten? Neem contact op met wouter@today.nl.

Recommended Posts

Leave a Comment

NL / EN
Annegien_schilling_tas2_StudiekeuzeGkazas_packagingawards2017