Versteviging positionering Studiekring

Studiekring is marktleider op het gebied van huiswerkbegeleiding, bijles en trainingen. En niet voor niets: de organisatie weet wat scholieren nodig hebben. Vanuit vestigingen door het hele land bieden ze waardevolle ondersteuning. Today hielp de organisatie aan een nieuw strategisch merkfundament en bijpassende krachtige visuele uitstraling.

Studiekring wilde niet langer alleen scholieren overtuigen van hun meerwaarde, maar ook ouders, verzorgers en scholen. Op elk onderwijsniveau. Deze nieuwe visie was het vertrekpunt om samen met Today het bestaande merkprofiel te verbreden.

Middels een strategisch traject werd het merk in kaart gebracht en grip verkregen op de unieke betekenis en toegevoegde waarde van Studiekring. Resultaat van deze inspanningen: een kernachtig merkverhaal dat over een langere periode houvast biedt bij het uitdragen van de kracht en toegevoegde waarde van Studiekring. Ander prominent resultaat was een nieuwe pay-off voor Studiekring: klaar voor morgen.

De kern van deze nieuwe belofte kwam met het inzicht dat de samenleving steeds kritischer kijkt naar de prestaties van jongeren. De toegevoegde waarde van Studiekring is dat het scholieren, ouders en scholen in staat stelt om zich te verenigen rondom een gezamenlijk streven: een gezonde persoonlijke ontwikkeling van jongeren. De nieuwe pay-off raakt die emotie én laat zien dat Studiekring een goede aanvulling is op de traditionele wisselwerking tussen school en thuis.

Met deze herijking van de positionering creëerde Today een helder vertrekpunt voor onderscheidende communicatie. De nieuwe strategie werd door vertaald naar een sterke, eigenzinnige en opvallende uitstraling die het unieke geluid van Studiekring versterkt. De dialoog die Studiekring met haar doelgroepen aangaat speelt hierin een hoofdrol.

In de communicatiemiddelen staan de doelgroepen centraal, waarbij echte mensen uit de doelgroep zijn gefotografeerd in zijn of haar omgeving. De heldere en toegankelijke tone-of-voice zorgt voor persoonlijke en aansprekende communicatie. De nieuwe frisse beeldtaal wordt toegepast in diverse boekjes, campagnemateriaal en online uitingen.

Bekijk de totale case Studiekring hier of mocht vragen hebben over dit project bel of mail met Thomas.

Recommended Posts
NL / EN
Cover_Remind_LearningGkazas-nieuws